Kategorier
Webbproduktion Grund

Roller och rättigheter

När man arbetar i WordPress som ett team kan alla gruppmedlemmar få en egen roll. Dessa roller har dock olika typer av rättigheter, vilket betyder att möjligheterna att ändra olika typer av innehåll varierar beroende på vilken roll man har. 

I vårt team har vi använt oss av tre olika roller fördelade på fyra olika personer. Vi har en admin, två redaktörer och en författare. 

Admin har tillgång till alla typer av verktyg och inställningar, samt kan styra över andra rollers handlingar. Admin kan ta bort inlägg skrivna av andra, samt redigera dessa. Denna person kan även ändra webbplatsens utseende, samt hantera andra användares information, såsom lösenord och roller. 

Som redaktör har man näst störst inflytande, efter admin. Som redaktör kan man redigera allt innehåll på själva webbplatsen, men har inte rättigheter som tillåter ändringar av andra användares information. Redaktören kan dock lägga till nya användare. Andra rättigheter är att man kan hantera kommentarer genom att bl.a. redigera eller radera dem, samt installera nya teman och plugins. Dock har man inte möjlighet att redigera sidans utseende.

En författare kan skriva, redigera, publicera och radera sina egna inlägg på webbplatsen, men tar inte redigera något annat på sidan. Författaren kan välja en kategori att publicera sina inlägg i, men måste då välja en befintlig sådan, och inte göra egna. Detta är alltså de av de roller vi valt att använda oss av som har minst rättigheter.

Kategorier
Webbproduktion Grund

WordPress VS Wix

Om man inte tidigare har byggt en webbplats kan det vara svårt att välja mellan Wix och WordPress. Wix har växt i popularitet under de senaste åren medan WordPress fortfarande har hand om den större delen av internet (28%). 

Det som är skillnaderna mellan Wix och WordPress är att Wix är en website builder och WordPress är en CMS (Content Management System). Det som menas med det är att man med hjälp av WordPress kan bygga sin webbsida från grunden medan man med hjälp av Wix har en standard grund som man sedan bygger upp upp sin webbsida på. Wix hjälper dig alltså att bygga en webbsida snabbt och enkelt, med färdigdesignade teman.

WordPress har mer kraft än Wix när det kommer till att designa personliga webbsidor. Det är viktigt att ha förkunskap om kodning när man använder sig av WordPress för att kunna utnyttja tjänsten till 100%. Man kan säga att WordPress är perfekt för de som vill skapa komplexa webbsidor som ger dig full kontroll och flexibilitet medan Wix hjälper dig designa en enkel webbsida så snabbt som möjligt.

Kategorier
Webbproduktion Grund

Search Engine Optimization

SEO, eller Search Engine Optimization är metoder och tekniker en kan använda på sin webbsida för att synas högt upp i sökmotorer som t.ex. Google och Bing. Skaparen av en webbsida kan välja nyckelord som kan kopplas till webbsidans användningsområde och syfte för att på så sätt placeras bland sökarens toppval vid användning av en sökmotor. 

För att optimera SEO användningen med WordPress kan användaren ex. se över storleken på sina utvalda bilder. Större filer gör webbsidan långsammare, desto långsammare webbsida, desto lägre prioritering från den av sökmotorn. 

Ett annat bra tips, som kan se som en självklarhet i dagens samhälle, är att se till att webbsidan är responsiv. Förmodligen besöks sidan av användare via både mobiler i olika storlekar samt datorer, Ipads och andra skärmar. Webbsidan ska då anpassa sig för att göra besöket så smidigt som möjligt.

Kategorier
Webbproduktion Grund

WordPress VS Squarespace

Squarespace är en tjänst som hjälper en att bygga och designa webbsidor utan att behöva veta hur man använder kod, det finns dock som alternativ för de som vill. WordPress fungerar på ungefär samma sätt. Det som man oftast menar när man pratar om WordPress är WordPress.org och inte WordPress.com. WordPress.com erbjuder nämligen en wordpress.com domän medan man på WordPress.org måste hitta sitt egna webbhotell. Det blir alltså redan har mer komplicerat än hur det fungerar på Squarespace. 

WordPress är en CMS (Content Management System) medan Squarespace bygger upp en webbsida med hjälp av drag-and-drop. En CMS har ofta djupare funktioner än vad en “website builder” har. Med det menas att man kan skräddarsy sin WordPress sida på en mer teknisk nivå än vad man kan på Squarespace.  

En kort sammanfattning är alltså att Squarespace fokuserar på att låta personer med kreativa ideér få utföra dessa utan att behöva lära sig att koda. WordPress låter däremot sina kunder att tänka lite mer utanför lådan och därmed nå sina personliga mål med webbsidan.