Kategorier
Webbproduktion Grund

Roller och rättigheter

När man arbetar i WordPress som ett team kan alla gruppmedlemmar få en egen roll. Dessa roller har dock olika typer av rättigheter, vilket betyder att möjligheterna att ändra olika typer av innehåll varierar beroende på vilken roll man har. 

I vårt team har vi använt oss av tre olika roller fördelade på fyra olika personer. Vi har en admin, två redaktörer och en författare. 

Admin har tillgång till alla typer av verktyg och inställningar, samt kan styra över andra rollers handlingar. Admin kan ta bort inlägg skrivna av andra, samt redigera dessa. Denna person kan även ändra webbplatsens utseende, samt hantera andra användares information, såsom lösenord och roller. 

Som redaktör har man näst störst inflytande, efter admin. Som redaktör kan man redigera allt innehåll på själva webbplatsen, men har inte rättigheter som tillåter ändringar av andra användares information. Redaktören kan dock lägga till nya användare. Andra rättigheter är att man kan hantera kommentarer genom att bl.a. redigera eller radera dem, samt installera nya teman och plugins. Dock har man inte möjlighet att redigera sidans utseende.

En författare kan skriva, redigera, publicera och radera sina egna inlägg på webbplatsen, men tar inte redigera något annat på sidan. Författaren kan välja en kategori att publicera sina inlägg i, men måste då välja en befintlig sådan, och inte göra egna. Detta är alltså de av de roller vi valt att använda oss av som har minst rättigheter.

Kategorier
Medieteknik Introduktion

Medieteknik Intro

Medieteknik Intro är en delkurs som introducerar medieteknik som disciplin med fokus på hur media, teknik och design hänger ihop. Kursen är en introduktion till medieteknik ur ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv.

Ett specifikt tema under introkursen var AVG – Audiovisuell gestaltning. Under detta moment fick studenterna i grupp välja ett av FN:s 17 Globala mål och sedan producera ett bildspel med tillhörande ljud. Detta bildspel skulle sedan förmedla ett budskap kopplat till ett eller flera av de globala målen.

Många grupper valde att fokusera på mål som berör miljöfrågor, då detta är ett mycket aktuellt ämne som berör hela vår befolkning.